sarılmaq

sarılmaq
f.
1. Bir şeyin ətrafına, dövrəsinə dolanmaq, dövrələnmək. Gülab ilə sığallanır, sulanır; Baş qoyur, sarılır qulağa zülfün. M. P. V.. <Xanımın> çəhrayı arxalıq sinəsində yarımdairə təşkil edərək qızıl toqqa sarılmış (f. sif.) incə belində düymələnmişdi. Ç..
2. Bükülmək. Parça kağıza sarılıb. – Tüfəng yağlı bir əsgiyə sarılıb küncdə qoyulmuşdu. M. Rz..
3. məc. Bir-birini qucaqlamaq, qucaqlaşmaq. Kiçik daxmada üç nəfər fəlakətzədə xəyalat içində huşa gedib bir-birinə sarılmışdı. C. C.. Ana-qız bir-birlərinə sarıldılar. S. Rəh..
4. məc. Bir şeydən bərk-bərk yapışmaq, böyük həvəslə, şövqlə bir şeyə girişmək. Bu varlığınla sarıl zəhmət ilə biliyə; Başın dönsün günəşə, qolların bir çəliyə. A. Ş.. Deyirlər sarılıb diləklərinə; Zəhmətə məftunsan bir aşıq kimi. M. Müş.. Qələmə sarılmaq – yazmağa, yazıçılığa, mühərrirliyə başlamaq. Nurcabbarın ürəyi dolu idi və ürəyini boşaltmaq üçün qələmə sarılmaqdan savayı əncam görmürdü. . . İ. Məlikzadə.
◊ Silaha (qılınca) sarılmaq – silahla silahlanmaq, qılıncla silahlanmaq, əlinə silah (qılınc) götürmək, silahdan (qılıncdan) yapışmaq. Bu gün silaha sarılaraq <inqilab> mübarizəsinə qalxan bütün təbrizlilər bilməli və yaddan çıxarmamalıdır ki, hazırda başladığımız bu qiyam rus xalqının əleyhinə deyil. M. S. O.. <Elçin:> Ağvan cəngavəri on səkkiz yaşından qılınca sarılır. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sarılma — «Sarılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarmaşmaq — f. 1. Bir şeyin ətrafına dolanmaq, sarılmaq. Eləmi tikan gülə; Sarmaşıb tikan gülə; Fələk də göz dikibmiş; Mən gözüm dikən gülə. (Bayatı). Dəmirov Əlisanın yay otağını gözdən keçirib: – Doğrudan da gözəldir, – dedi, – sarmaşıqlar qəribə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boyun — is. 1. Başın bədənlə birləşən hissəsi. Yoğun boyun. Əyri boyun. Uzun boyun. Boynundan yapışmaq. 2. Paltarın, boğazı dövrələyən hissəsi. Paltonun boynu. Dik boyun. Köynəyin boynu dardır. 3. Arabaya və kotana qoşulan cüt heyvan (öküz, ya kəl).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çevrələnmək — məch. Əhatə edilmək, əhatələnmək, ətrafı sarılmaq, dövrələnmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolanmaq — 1. f. 1. Bir şeyin ətrafında fırlanmaq, hərlənmək, dövr eləmək, aylanmaq; dövrə vurmaq. Bu binanın ətrafını on dəqiqəyə dolanmaq olar. – Hüseynağa şeylərin daşınmasını gözləmədən yuxarı çıxıb buruğu dolandı. M. İ.. Dörd tərəfimdəki mərzlərlə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaşmaq — f. 1. Dolaşıq düşmək, pırtlaşmaq, bir birinə qarışmaq. Saçları dolaşdı. İp dolaşıb. 2. Dolanmaq, sarılmaq, ilişmək. Hərçəndi oynamaq ona yaraşır; Siyah zülfü qamətinə dolaşır. Aşıq Hüseyn. Ayı zənciri ilə ağaca dolaşıb dartınır və bağırırdı. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • örtülmək — f. 1. Qapanmaq, bağlanmaq. Həyət qapısı örtüləndə sanki günəş də batdı. Tellinin sevinci yox olub getdi. Ç.. . . Küçə qapısı açıldı, sonra da bərk örtüldü. M. C.. 2. Sarılmaq, qaplanmaq, çulğalanmaq. Göy üzü qalın buludlarla örtülmüş, üfüqlər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qılınc — is. 1. Xəncərdən böyük, əyri və ya düz, bir ağızlı kəsər silah. İti qılınc. – Qılınc yarası gedər, dil yarası getməz. (Ata. sözü). Onun başının üstündən divarda . . qotazlı bir qılınc, qalxan, yay və sadaq asılmışdı. M. Rz.. Qılınc kimi – çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qucaqlaşmaq — qarş. 1. Bir birini qucaqlamaq, bir birinə sarılmaq, bir birini bağrına basmaq; qol boyun olmaq. İki qardaş bir birini görüncə qucaqlaşdılar. – İllər ayrısıyam, gəl qucaqlaşaq; Sevdiyim, şikayət zamanı deyil. Q. Z.. Məscidin içində bunlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • silah — is. <ər.> 1. Hücum və ya müdafiə üçün alət; yaraq. . . Silahlarını yanlarına atıb oturmuş üç əsgər . . söhbət edirdi. Ə. Ə.. Əlinə silah alanlar . . düşmən üstünə yüyürdü. M. C.. İsi dayı silahı çarpayıya söykədi. B. Bayramov. 2. məc. Bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”